Visa filter

Fälgar

Fälgar till personbilar finns i huvudsak i två varianter, nämligen aluminiumfälgar och stålfälgar (kan även kallas plåtfälg). Det finns även fälgar i andra material, såsom till exempel magnesiumlegeringar, men dessa är mycket dyra och används nästan uteslutande på tävlingsbilar.

På personbilar brukar fälgen fästas med mellan fem bultar / muttrar. Emellertid finns även fälgar med tre, fyra, sex respektive åtta bultar. På tyngre fordon brukar ett större antal bultar / muttrar användas, och för tävlingsbilar finns fälgar som bara har en enda hjulmutter (för snabbare däckbyte).

Bilfälgar brukar antingen monteras med bultar som sätts i existerande skruvhål i navet, eller med muttrar som fästs på bultar som redan är fastpressade i navet. På hjul där det finns fastpressade bultar i navet brukar man komplettera med hjulsidor eller navkapslar för att skydda gängorna.

Fälgar som tillverkas för en viss bilmodell är vanligen så pass specifika att man inte utan modifieringsarbete kan använda dem på en annan bilmodell. Detta beror på att det är så många faktorer som måste passa, allt från diameter och bredd till bultcirkeln, inpressningsdjupet, bultlängden och antalet fästpunkter. Här nedan beskriver vi mer ingående kring mått viktiga att känna till vid köp av fälg.

Bild på flera olika fälgar

Bultcirkeln

Bultcirkeln är diametern av den tänkta cirkel kring vilken bultarna / muttrarna är placerade på hjulet och när du köper fälgar är det viktigt att känna till bultcirkelns storlek så att du får fälgar som passar. Givetvis är det också nödvändigt att känna till antalet bultar.

När du sonderar bland fälgar för att hitta en modell som passar din bil kommer du att för varje modell kunna ta del av en mängd information i form av sifferbeteckningar. Informationen om antalet bultar och bultcirkelns diameter brukar skrivas med antingen ett snedstreck eller ett gångertecken, såsom till exempel 5/120 alternativt 5×120. Den första siffran anger antalet bultar och den andra anger diametern. I det här exemplet är diametern 120 mm (12 cm).

Om du inte känner till bultcirkelns mått får du göra en egen uträkning:

  • Om antalet bulthål är jämnt (till exempel fyra bulthål) mäter du från valfritt bulthåls inre kant till den yttre kanten på det bulthål som befinner sig längst bort från det bulthål du valde att utgå ifrån.
  • Om antalet bulthål är ojämnt (till exempel fem bulthål) blir det lite knepigare. En praktisk lösning är att du använder dig av ett skjutmått för att mäta diametern på valfritt bulthål för att sedan mäta diametern på centrumhålet och addera denna, och till sist lägga till det dubblerade måttet mellan de båda hålen.

Inpressningdjup (ET-mått)

När du ska till att köpa fälgar är det viktigt att du känner till fälgens inpressningsdjup (ET-mått eller offset). Vad måttet anger är hur långt ut fälgen sitter i relation till mittpunkten på fälgen. Inpressningsdjupet brukar finnas gjutet alternativt stansat på fälgen och anges ibland med ”ET” som förled eller efterled. Handlar det om en aluminiumfälg finns uppgiften normalt på insidan av fälgen medan en plåtfälg/stålfälg har uppgiften utvändigt.

ET-måttet anges positivt eller negativt med ett numeriskt tal, till exempel ”30”. Om inpressningsdjupet för en viss fälg är just 30 betyder det att däckets axiella mittpunkt befinner sig 30 millimeter innanför hjulnavets yta. Det finns egentligen ingen standard för ET-värdet men klart är att värden över 60 är sällsynta. Lika sällsynta är negativa ET-värden.

Varför är då inpressningsdjupet en viktig faktor? Jo, det handlar om vägegenskaper och säkerhet. Om inpressningsdjupet är för lågt för bilen kan fälgen ta i bilens skärmar medan ett för högt ET-värde kan innebära att fälgen stöter mot hjulhuset.

Storlek och bredd

Storleken på en fälg anges i tum och det är diametern som räknas. Diametern är dimensionerande för vilken däckstorlek som kan användas för fälgen. En fälg på 18 tum är därmed anpassad för ett 18-tumsdäck.

Fälgens bredd (anges i tum) anger hur breda däcken kan vara. Det finns alltid en grundrekommendation (en optimal däckbredd), men däcket kan vara bredare än så.

Sök däck och jämför priser

Hos oss jämför du däck från: