Visa filter

Lufttryck

Det är inte många som med jämna mellanrum kontrollerar lufttrycket i däcken. Mest vanligt är att man kontrollerar trycket vid däckbytet sommar/vinter och vice versa. Det är emellertid rekommenderat att lufttrycket kontrolleras mycket oftare än så, oavsett bilen används flitigt eller mer sporadiskt. Däcken är nämligen inte helt täta (framför allt är det ventilen som aldrig kan vara helt tät) och med tiden blir lufttrycket helt enkelt lägre och lägre.

Håller koll på lufttrycket i däcken

Resultatet blir att bilen drar mer bränsle och att däcken slits fortare samtidigt som risken för trafikolyckor ökar. Med för lågt tryck ökar bilens bromssträcka, bilen blir instabilare i svängar och risken för vattenplaning ökar. Om däcket exempelvis håller endast ett kilo luft i stället för normalt minst två kilo blir bromssträckan från 100 kilometer i timmen upp till fem meter längre.

Med rätt tryck kan normalbilisten spara flera hundra kronor per år i minskade kostnader för bränsle och däck samtidigt som miljön sparas. År 2004 kontrollerade dåvarande Vägverket hur många bilar som kördes med för lågt tryck i däcken. Det visade sig att av de kontrollerade 9 000 bilarna körde så många som 60 procent omkring med felaktigt lufttryck. Beräkningar gjorda i efterhand visar att svenska bilister kunde ha sparat över en miljard kronor i kostnader för bränslet varje år om de hade kollat däcktrycket lite mer ofta.

Nedan tabell är inte ett 100% facit för alla däck, men uppgifterna ger en indikation på vilket lufttryck du bör använda. Vid osäkerhet, se åtminstone till att däcket har ett tryck som motsvarar den lägre siffran i intervallet.

Dimension på fälg Däckprofil Lufttryck (bar)
15 tum 45-55 2.4-2.8
16 tum 40-55 2.6-3.0
17 tum 35-50 2.8-3.1
18 tum 35-50 2.9-3.3
19 tum 30-45 2.9-3.3

Vad är rätt lufttryck?

Varje däck bär flera hundra kilo vikt och tillsammans med förare, passagerare och last blir det rejäla vikter sammanlagt. För att däcket ska klara sin uppgift och upprätthålla sin prestanda måste lufttrycket vara tillräckligt högt, samtidigt som det givetvis inte får vara alltför högt.

Alltför lågt lufttryck leder till en hel del problematik i sig (högre drivmedelsförbrukning till exempel) men även framfarten och manöverdugligheten försämras i hög utsträckning. Bilen kan kränga mer vid en eventuell undanmanöver och det är större risk för sladd. Vill det sig riktigt illa kan fälgen ta i marken och bilen riskerar då att slå runt. Att kolla lufttrycket i däcken då och då är därför att jämföra med en billig livförsäkring. Tänk på att däcket bara har en yta stor som en handflata mot vägen och den ytan måste kunna arbeta så effektivt som möjligt. Hjälp däcket genom att kolla luften minst en gång i månaden på en mack eller hos gummiverkstaden. Det finns också tryckmätare att köpa i handeln. Har du inte TMPS bör du förvara en tryckmätare i bilen för att snabbt kunna undersöka om däcket tappar luft.

I bilens instruktionsbok anges vilket lufttryck biltillverkaren rekommenderar. Du kan också ofta hitta de rekommenderade uppgifterna i locket till bränsletanken eller på en dekal fäst vid dörrstolpen vid förardörren. Olika biltillverkare har helt enkelt olika sätt att kommunicera sina rekommenderade uppgifter för däcktryck. Siffran ligger oftast på minst två kilo, vilket motsvarar två bar. Om bilen kommer att lastas eller köras i höga hastigheter rekommenderas alltid något mer. Mät däcken när de är kalla för att få en rättvisande siffra.

Att fylla i ett par hekto mer luft än rekommenderat gör att däcket rullar lättare på vägen, vilket ger en bränslebesparing. Det handlar inte om många milliliter per mil, men över tid finns pengar att spara. Dessutom blir det större marginal för att kunna undvika för lågt tryck om du inte kollar trycket så ofta. Man kan säga att lufttrycket som rekommenderas är det lägsta tryck som däcket bör ha. Men det finns också en övre gräns. Upp till ett halvt kilo högre tryck än det rekommenderade anses emellertid normalt vara i sin ordning.

TPMS

Har du en bil av nyare modell kan du räkna med att den är försedd med ett system som hela tiden övervakar däcktrycket. Systemet går under benämningen Tyre Pressure Monitoring System och dess uppgift är att automatiskt indikera tryckförlust, detta genom en varningslampa på displayen vid förarplatsen. Systemet varnar om trycket i något däck minskar med 20 procent eller tangerar 1,5 kilo.

Kravet ingår i det system som EU har för att typgodkänna bilar. Idén från gemenskapens sida är att TPMS ska både minska på utsläppen och öka säkerheten för både förare, passagerare och medtrafikanter. Att ha TPMS är obligatoriskt. TPMS ska finnas på alla personbilar (och husbilar) som har fått nytt typgodkännande efter den 1 november 2012. När det gäller registreringsbesiktning är motsvarande datum i stället den 1 november 2014.

Om systemet skulle fallera finns det idag i Sverige inget krav på att åtgärda felet (det kan dock komma att ändras). Till exempel kommer besiktningsman vid besiktning inte att anmärka på fel i ett TPMS. Transportstyrelsen rekommenderar dock att det vid byte från sommar- till vinterdäck samt vice versa görs en kontroll av trycket i däcken.

Däckgas

Vill du känna dig mer säker på att däcket bibehåller sitt tryck, kan det vara en idé att byta ut luften mot kvävgas (nitrogen), och det kan du göra hos närmaste gummiverkstad samt hos många bilverkstäder. Däckgas har i många år använts av flyget och i motorsport. Även många tunga fordon förses med däck med kvävgas i stället för vanlig luft. Idén med detta koncept är att däck med 100% kvävgas (luft innehåller 70% kväve) håller trycket bättre så att risken för att köra omkring med för lågt tryck i däcken minskar. Tester har visat att nitrogendäck tappar trycket 70 procent långsammare än däck fyllda med luft.

Däckgas minskar risken för att däcken tappar trycket, men det innebär absolut inte att du inte behöver kontrollera lufttrycket, och skulle däcket vara skadat är det ingen skillnad mellan däck med luft och däck med kvävgas.

Lufttryck sommardäck och vinterdäck

Att ha lite högre lufttryck på sommaren gör däcket stabilare och det blir inte så hög värmeutveckling i däcket. Mät alltid lufttrycket när däcken är kalla och släpp aldrig ur luft när däcken är varma – då kan däcken snabbt få för lågt tryck. Paradoxalt nog kan ett alltför lågt lufttryck vid höga hastigheter när det är varmt göra så att däcket kan få så högt tryck att det exploderar. Det beror på att värmen i däcket byggs upp när det ständigt trycks och ”knådas” mot vägbanan. Varje tiotal grader som däcket blir varmare motsvarar ett hekto eller 0,1 bar i ökat tryck.

På vintern kan kylan i stället göra att trycket i däcken minskar, och därför är det också viktigt att kolla trycket när det är kallt och fylla på om trycket skulle vara för lågt. Trycket i däcket minskar med 0,1 bar per 10 grader, så om däcket fylls på i ett varmt garage med 20 plusgrader till rekommenderad nivå, kommer däcket i 10 minusgrader att ha 0,3 bar för lågt tryck.

Omvandling kilo till lufttryck

Tryck kan mätas i många olika enheter och det kan vara bar att känna till de vanligaste samt hur omvandlingen mellan dem ska göras.

Tidigare har däckens lufttryck alltid mätts i kilo. Exempelvis ska framhjulen ha 2,3 kilos tryck och bakhjulen 2,0 kilos tryck. Nu mäts trycket i stället i bar och 1 bar motsvarar 1 kilos tryck. Det går också att mäta i kilopascal (kPa). 200 kilopascal motsvarar 2 bars tryck. Som du ser är omvandlingen ganska enkel. Den första siffran är identisk men sedan gäller det att hålla reda på övriga siffror.

Sammanfattning lufttryck:

  • Kolla lufttrycket i däcken varje månad
  • Se till att köra med 0,2 – 0,5 bar högre tryck än vad som står i instruktionsboken
  • Glöm inte att öka trycket om du kör tung last eller har flera passagerare
  • Mät alltid lufttrycket med kalla däck
Sök däck och jämför priser

Hos oss jämför du däck från: